Felsefi Sorular

Felsefi sorular, evreni,  doğayı ve insanı anlamaya yönelik derinlikli sorulardır. Felsefe tarihinde sorulan ilk...