Felsefe sözcüğü, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Yunanca Philo; sevmek, peşinden koşmak, araştırmak ve sorgulamak demektir. Sophia ise bilgi, bilge ve bilgelik anlamlarına gelmektedir. Buna göre felsefe, Philosophia, bilgiyi, bilgeliği sevmek, bilgiyi araştırmak, sorgulamak, merak etmek, bilginin peşinden koşmak anlamına gelmektedir.

Merak etmek, şüphelenmek, sorgulamak, soru sormak ve sorulara cevap aramak, düşünmek demektir. Düşünmek ise insan olmanın bir özelliğidir. Peki nasıl düşüneceğiz? Nasıl ve ne tür sorular soracağız? Nasıl çözüm yolları arayacağız? Nasıl akıl yürüteceğiz?

İşte felsefe aynı zamanda bize nasıl düşünmemiz, nasıl akıl yürütmemiz, nasıl soru sormamız gerektiğinin de yolunu göstermektedir.

Peki çocuklar neden felsefe yapmalıdır?

Merak etmek, soru sormak ve düşünmek gibi davranışların insanlarda yerleşmesi için bu davranışların çocukken desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin düşünmesini ve soru sormasını istiyorsak; bilim, felsefe ve sanatla donanmış olmasını istiyorsak, onları bu etkinliklerle mutlaka çocukken tanıştırmak gerekir. Unutmayalım ki “Ağaç yaşken eğilir!”

Bu sebeple, çocuklarda ve gençlerde düşünme, soru sorma ve araştırma yapma davranışını yerleştirmek için çocukları felsefe ile tanıştırmak ve felsefe yapmalarını, düşünmelerini, soru sormalarını ve sorulara cevap aramalarını sağlamak ve desteklemek gerekir.

Biz de bu amaçla, çocukları felsefe ile tanıştırmak için buradayız…