Herkese merhaba! Çocuklar için yapılan Felsefe etkinliklerinde, genelde felsefi kavramlar sorgulanmakta ve bu kavramlar üzerine tartışılmaktadır. Bu yaklaşım, çocukların özgürce düşüncelerini ortaya koymalarını, kendilerini ifade etmelerini ve farklı fikirleri görme olanağını sağlamaktadır. Bu nedenle düşünsel ve kişisel gelişim için değerli bir etkinliktir. Buna ek olarak, çocuklar için yapılan Felsefe atölyelerinde, çocuklara, yaptıkları bu etkinliğin bir Felsefe çalışması olduğunun söylenmesi ve Felsefenin ne olduğunun anlatılması gerekmektedir.

Okullarımızı değerlendirdiğimizde ise, lisede görev yapan bir Felsefe Grubu öğretmeni olarak, lisede 10. sınıfta ilk kez Felsefe dersi alan öğrencilerin birçoğunun, “Felsefe” sözcüğünü ya duymadıklarını ya da duysalar bile anlamını bilmediklerini görüyorum.
İlkokuldan itibaren öğrencilerin bir Tarih, Coğrafya ya da Kimya dersini, seviyelerine uygun bir şekilde, Sosyal Bilgiler ya da Fen Bilgisi dersi adı altında aldıklarını görüyoruz. Benzer bir şekilde Türkçe, Matematik, İngilizce, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar derslerinin de ilkokuldan itibaren müfredatta yer aldığını görüyoruz.

Gelelim Felsefe dersine ve Felsefe grubu derslerine… Felsefe grubu dersleri derken kastettiğimiz; Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleridir. Bu derslerin, ilk kez öğrenciye lisede verildiğini görüyoruz. Bu durum, öğrencilerin araştırma, sorgulama, soru sorma, esnek düşünme ile çok geç yaşta tanışmalarına neden olmasının yanı sıra, Felsefenin neyi ifade ettiğini, ne olduğunu dahi bilmemelerine neden oluyor. Kendi deneyimlerim doğrultusunda söylüyorum ki; bir çok öğrenci Felsefe sözcüğünü duymamış oluyor. Duyanlar ise genelde, anlamının “çok konuşmak, boş konuşmak” olduğunu düşünüyor.

Bu nedenlerle, Felsefenin tanınması, ne olduğunun anlaşılması amacıyla ve bağımsız düşünmeyi, sorgulamayı öğretmesi sebebiyle çocukların, ana sınıfından itibaren, öğrencilerin seviyelerine uyarlanmış bir şekilde, Felsefe dersi almaları gerekir. Yapılan Felsefe atölyelerinde de kavram çalışmalarının yanında Felsefenin ne olduğuna değinilmesi gerekir.

Dr. Burcu TOPCU

Felsefe Tarihi Uzmanı