Felsefi Sorular

Felsefi sorular, evreni,  doğayı ve insanı anlamaya yönelik derinlikli sorulardır. Felsefe tarihinde sorulan ilk sorular, ilk nedenlere gitmeyi amaçlar ve düzenin amacını sorgular. Felsefede sorular, öğrenmenin ve anlamanın yolunu açtığı için değerlidir. Çünkü merak ettiğimiz konular ile ilgili sorular sorar ve cevap ararken araştırmalar yaparız.

Felsefe tarihinde sorulan ilk sorular “Evren neden meydana geldi? Evrenin ana maddesi (arkhe) nedir?” gibi evreni anlamaya yönelik sorulardır. Doğa filozofları, evrenin arkhesini bulmaya çalışmışlar ve bu soruya çeşitli cevaplar vermişlerdir. Doğa filozoflarının evrene yönelik araştırmalarının ardından, Sokrates’le beraber insan problemi önem kazanmaya başlamıştır. İnsanın kendini tanıması, eylemlerinin amaçları, mutluluğu, ahlakı, eğitimi, toplum, devlet ve devlet düzeni filozofların tartıştığı konular olmuştur. Evrene ve insana dair hemen her konu ve her konuya ait kavramlar tartışılmıştır. Tartışılan her konu belli bir felsefe disiplinini oluşturmaktadır. Her disiplinin de kendi içinde soruları vardır. Felsefenin disiplinlerine ve bu disiplinlere ait felsefe sorularına örnekler vermek istiyorum:

  1. Varlık var mıdır, yok mudur? (Varlık Felsefesi-Ontoloji)
  2. Evrende bir amaç var mıdır? (Varlık Felsefesi-Ontoloji)
  3. Bilgi nedir? (Bilgi Felsefesi-Epistemoloji)
  4. Doğru bilgi mümkün müdür? (Bilgi Felsefesi-Epistemoloji)
  5. Bilim ve felsefe ilişkisi nasıldır? (Bilim Felsefesi)
  6. İyi, kötü, özgürlük, sorumluluk, vicdan ve mutluluk nedir? (Ahlâk Felsefesi-Etik)
  7. Tanrı var mıdır, yok mudur? (Din Felsefesi)
  8. Adalet, hak nedir? (Siyaset Felsefesi)
  9. İdeal bir devlet düzeni olabilir mi? (Siyaset Felsefesi)

Çocuklar için yapılan felsefe çalışmalarında, çocukların yaşlarına daha uygun olan iyi, kötü, özgürlük, sorumluluk, vicdan, mutluluk, arkadaşlık, adalet, hak, eşitlik, güzel ve bilgi gibi kavramlar ve bu kavramlarla ilgili sorular daha çok tercih edilmektedir.

  Dr. Burcu TOPCU

Felsefe Tarihi Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir